Αμαλιάδα

Οι Συντελεστές Βαρύτητας Πανελλαδικά Εξεταζομένων Μαθημάτων

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Οι πίνακες σε μορφή excel (xls)

ypaideias
digi school
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Τεχνική Στήριξη
Saferinternet.gr