Είσοδος στο webex

Συντάχθηκε από konstantoulas στις . Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Όλοι οι μαθητές/ριες να χρησιμοποιούν το πλήρες ονοματεπώνυμο για είσοδο στο webex. Διαφορετικά δεν θα μπαίνουν το μάθημα.

 

Εκτύπωση