Μαθήματα που δεν θα γίνουν 16/11-20/11

Συντάχθηκε από konstantoulas στις . Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Τα μαθήματα που αναφέρονται στη συνέχεια δεν θα γίνουν.

Δευτέρα  
ΑΛΓΕΒ. Α2
ΑΛΓΕΒ. Α1
ΑΛΓΕΒ. Α3
ΓΕΩΜΕΤ. Α3
ΓΕΩΜΕΤ. Α1
Τρίτη  
ΑΛΓΕΒ. Α2
ΑΛΓ.Γ Γ1  Φ.Π  
ΑΛΓΕΒ. Α3
Τετάρτη  
ΑΛΓ.Γ Γ2  Φ.Π /Γ2 ΤΡΟΦ
ΑΛΓΕΒ. Α1
ΑΛΓ.Γ Γ3  ΤΟΥΡ/Γ3 ΟΙΚ
ΑΛΓΕΒ. Α2
ΓΕΩΜΕΤ. Γ3  ΤΟΥΡ/Γ3 ΟΙΚ
Πέμπτη  
ΑΛΓ.Γ Γ3  ΤΟΥΡ/Γ3 ΟΙΚ
ΓΕΩΜΕΤ. Α2
ΑΛΓΕΒ. Α3
Παρσκευή  
ΑΛΓ.Γ Γ1  Φ.Π  
ΑΛΓ.Γ Γ2  Φ.Π /Γ2 ΤΡΟΦ
ΓΕΩΜΕΤ. Γ1  Φ.Π  
ΑΛΓΕΒ. Α1
ΓΕΩΜΕΤ. Γ2  Φ.Π /Γ2 ΤΡΟΦ

 

Δευτέρα  
ΑΛΓΕΒ. Α2
ΑΛΓΕΒ. Α1
ΑΛΓΕΒ. Α3
ΓΕΩΜΕΤ. Α3
ΓΕΩΜΕΤ. Α1
Τρίτη  
ΑΛΓΕΒ. Α2
ΑΛΓ.Γ Γ1  Φ.Π  
ΑΛΓΕΒ. Α3
Τετάρτη  
ΑΛΓ.Γ Γ2  Φ.Π /Γ2 ΤΡΟΦ
ΑΛΓΕΒ. Α1
ΑΛΓ.Γ Γ3  ΤΟΥΡ/Γ3 ΟΙΚ
ΑΛΓΕΒ. Α2
ΓΕΩΜΕΤ. Γ3  ΤΟΥΡ/Γ3 ΟΙΚ
Πέμπτη  
ΑΛΓ.Γ Γ3  ΤΟΥΡ/Γ3 ΟΙΚ
ΓΕΩΜΕΤ. Α2
ΑΛΓΕΒ. Α3
Παρσκευή  
ΑΛΓ.Γ Γ1  Φ.Π  
ΑΛΓ.Γ Γ2  Φ.Π /Γ2 ΤΡΟΦ
ΓΕΩΜΕΤ. Γ1  Φ.Π  
ΑΛΓΕΒ. Α1
ΓΕΩΜΕΤ. Γ2  Φ.Π /Γ2 ΤΡΟΦ

Εκτύπωση