Σχολικό Έτος 2014-2015

Κωνσταντούλας ΚωνσταντίνοςΠΕ20Πληροφορικής - Διευθυντής
Παπαδόπουλος Πέτρος ΠΕ01 Θεολόγος
Κουτσουμπού Αγγελική ΠΕ02 Φιλόλογος
Μπίσσα Ελισάβετ ΠΕ02 Φιλόλογος
Γαλανοπούλου Μαρία ΠΕ03 Μαθηματικός
Οικονόμου Χρυσούλα ΠΕ03 Μαθηματικός
Βρύνας Γεώργιος ΠΕ03 Μαθηματικός
Ανδριόπουλος Γεώργιος ΠΕ04.01 Φυσικός
Θεοδωροπούλου Μαρία ΠΕ04.01 Φυσικός
Πιστοπούλου Αναστασία ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
Αραβαντινού Ελένη ΠΕ09 Οικονομολόγος
Καραγιάννη Ελισάβετ ΠΕ09 Οικονομολόγος
Μαλτέζου Ευαγγελή ΠΕ09 Οικονομολόγος
Πατσαούρας Θωμάς ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής - Υποδιευθυντής
Κουκουμτζής Παναγιώτης ΠΕ14.04 Γεωπόνος
Καταφιώτη Ματίνα ΠΕ14.05 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Μανδραβέλης Ιωάννης ΠΕ18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μπενέκου Δήμητρα ΠΕ18.03 Λογιστικής
Πατσούρη Διονυσία ΠΕ18.03 Λογιστικής
Σεϊντή Δήμητρα ΠΕ18.03 Λογιστικής
Πλιάσσα Αποστολία ΠΕ18.13 Ζωικής Παραγωγής
Κοτσέτα Παναγιώτα ΠΕ18.30 Θερμοκηπευτικών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
Μπόκος Αλέξανδρος ΠΕ19 Πληροφορικής

Εκτύπωση