Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.α.

Δείτε τα μαθήματα γενικής Παιδείας για την Β' και Γ' Τάξη Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου.

Μαθήματα ειδικότητας

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Β' και Γ' τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ανά Τομέα και Ειδικότητα καθορίζεται σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053/Β'/05-06-2016) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Γ' Τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ - Μαθήματα Ειδικότητας
Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Σύνολο 23
Μάθημα Ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Φορολογική Πρακτική 2Θ+4Ε
Λογιστικές Εφαρμογές
Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

Εκτύπωση