Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να:

Συμπερασματικά, ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.

Δείτε τα μαθήματα γενικής Παιδείας για την Β' και Γ' Τάξη Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου.

Μαθήματα ειδικότητας

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Β' και Γ' τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ανά Τομέα και Ειδικότητα καθορίζεται σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053/Β'/05-06-2016) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Γ' Τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ - Μαθήματα Ειδικότητας
Ειδικότητα: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
Σύνολο 23
Μάθημα Ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Εφαρμογές στον Τουρισμό
Γεωγραφία Τουρισμού
Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ
Γαλλικά ή Γερμανικά

Εκτύπωση