Αμαλιάδα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Οι επιστήμες της Γεωπονίας και της Τεχνολογίας Τροφίμων βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και θεωρούνται ως μια πολύ καλή επαγγελματική διέξοδος.

Η δυναμική της γεωργίας, που επιβεβαιώνεται από πολλές σχετικές έρευνες, και η ώθηση που δίνεται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας δημιουργεί σε πολλούς την προσδοκία ότι η γεωπονία θα αποτελέσει το διαβατήριο για την εργασία.

Επιπλέον, η επιστημονική κοινότητα βρίσκει συνεχώς νέα στοιχεία που δείχνουν ότι η σημερινή τροφή επηρεάζει την υγεία και, γενικότερα, την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, ενώ, παράλληλα, αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων και τη βελτίωση της ασφάλειας σε όλοκληρη την αλυσίδα παραγωγής ενός τροφίμου.

Ο Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος έχει ως σκοπό να κατευθύνει τους μαθητές σε επιστήμες που σχετίζονται αποκλειστικά με την πρωτογενή παραγωγή και την τεχνολογία παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων, καθώς και με την επίδραση αυτών στη διατροφή υγιών καταναλωτών, αλλά και πασχόντων από διάφορες παθήσεις.

Προοπτικές απασχόλησης

Ο μικρός σχετικά αριθμός πτυχιούχων Γεωπόνων με ειδικότητα στην Τεχνολογία Τροφίμων σε συνδυασμό με τη βιομηχανοποίηση της γεωργικής παραγωγής σε όλα τα πεδία της, δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα για την απορρόφηση των Γεωπόνων της Τεχνολογίας Τροφίμων από την αγορά εργασίας.

Διεξόδους για τους Γεωπόνους της Τεχνολογίας τροφίμων προσφέρει:

Ο Δημόσιος Τομέας σε:

 • διάφορα υπουργεία και κυρίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • περιφέρειες
 • Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης)
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Αγροτικές Συνεταιριστικές οργανώσεις

Ο Ιδιωτικός Τομέας σε:

 • βιομηχανίες επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης γεωργικών και κτηνοτροφικών προίόντων
 • συνεταιριστικές οργανώσεις
 • επιχειρήσεις εμπορίας αγροτικών προϊόντων
 • καταστήματα και επιχειρήσεις βιομηχανικού υλικού για τη γεωργία
 • βιομηχανίες τροφίμων
 • καταστήματα γεωργικών φαρμάκων
 • εργαστήρια και αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων
 • φυτώρια

Οι σπουδές

Στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα σχετικά με το αντικείμενό τους, ασκούνται σε πραγματικές συνθήκες και, παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που μπορεί να τους οδηγήσουν στα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα διδασκαλίας Τομέα

 

Β' Τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ - Μαθήματα Τομέα
Σύνολο 23
Μάθημα Ώρες
Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ+2Ε
Φυτική Παραγωγή 2Θ+3Ε
Ζωική Παραγωγή 2Θ+1Ε
Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+2Ε
Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+1Ε
Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ+1Ε
Αγγλικά Τομέα

 

Ειδικότητες

Στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του 2ου ΕΠΑΛ Αμαλιάδας λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες.

Εκτύπωση

ypaideias
digi school
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Τεχνική Στήριξη
Saferinternet.gr