Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Αντικείμενο σπουδών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευσή του, τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής έχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Δείτε τα μαθήματα γενικής Παιδείας για την Β' και Γ' Τάξη Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου.

Μαθήματα ειδικότητας

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Β' και Γ' τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ανά Τομέα και Ειδικότητα καθορίζεται σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053/Β'/05-06-2016) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Γ' Τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ - Μαθήματα Ειδικότητας
Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Σύνολο 23
Μάθημα Ώρες
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις 3Θ+1Ε
Δενδροκομία 3Θ+2Ε
Ανθοκομία Λαχανοκομία 3Θ+2Ε
Βιολογική Γεωργία 2Θ+1Ε
Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 2Θ+2Ε
Αγγλικά Ειδικότητας

Εκτύπωση