Βοηθός Νοσηλευτή

Αντικείμενο σπουδών

Ο βοηθός νοσηλευτής - νοσηλεύτρια εκπαιδεύεται θεωρητικά και πρακτικά σε όλες τις διαδικασίες και τεχνικές που εφαρμόζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στις άλλες υπηρεσίες παροχής ιατρικής φροντίδας. Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

Επίσης,

Προοπτικές απασχόλησης

Ο/η πτυχιούχος βοηθός νοσηλευτής - νοσηλεύτρια μπορεί να εργαστεί:

Δείτε τα μαθήματα γενικής Παιδείας για την Β' και Γ' Τάξη Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου.

Μαθήματα ειδικότητας

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Β' και Γ' τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ανά Τομέα και Ειδικότητα καθορίζεται σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053/Β'/05-06-2016) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Γ' Τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ - Μαθήματα Ειδικότητας
Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή
Σύνολο 23
Μάθημα Ώρες
Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ
Νοσολογία
Νοσηλευτική 3Θ+4Ε
Στοιχεία Νευρολογίας - Ψυχιατρικής
Εφαρμογές Νοσηλευτικής
Στοιχεία Μαιευτικής - Γυναικολογία

Εκτύπωση