Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Αντικείμενο σπουδών

Ο βοηθός βρεφονηπιοκόμων αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για να:

Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά:

Δείτε τα μαθήματα γενικής Παιδείας για την Β' και Γ' Τάξη Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου.

Μαθήματα ειδικότητας

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Β' και Γ' τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ανά Τομέα και Ειδικότητα καθορίζεται σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053/Β'/05-06-2016) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Γ' Τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ - Μαθήματα Ειδικότητας
Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Σύνολο 23
Μάθημα Ώρες
Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας ΙΙ
Υγιεινή
Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού - Αισθητική Αγωγή 2Θ+5Ε
Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
Στοιχεία Γενετικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
Εφαρμογές Βρεφονηπιοκομίας

Εκτύπωση