Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευση

?Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Η πρόσβαση  στις πλατφόρμες εκπαίδευσης, είναι δωρεάν και χωρίς χρέωση δεδομένων όταν χρησιμοποιείται ο λογαριασμός  του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

 

Οδηγίες, υλικό και σύνδεσμοι από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας. Περιλαμβάνονται όλες οι πλατφορμές σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας. 


 Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

sch.gr

Σύνδεσμοι για τα μαθήματα (θα ενεργοποιηθούν να παραστεί ανάγκη εξ? αποστάσεως εκπαίδευσης)

Α Τάξη

Β Τάξη

Γ Τάξη

Εκτύπωση Email

ypaideias
digi school
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Τεχνική Στήριξη
Saferinternet.gr