Αμαλιάδα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με το Νόμο 4186/2013 "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις", οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ εισάγονται στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από συμμετοχή σε Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις με ποσοστό για ΑΤΕΙ.

Για την εισαγωγή σε ορισμένες Σχολές ή Τμήματα Σχολών απαιτούνται επιπλέον (και για τις δύο Ομάδες Α' και Β')

 • Εξετάσεις σε Ειδικά Μαθήματα
 • Προκαταρκτικές Εξετάσεις
 • Πρακτικές Δοκιμασίες - Αγωνίσματα

Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ΕΠΑΛ, καθώς και όσοι έχουν ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των ΑΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ εκ των οποίων δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο μαθήματα Ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα οποία καθορίζονται με υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Επαγγελματικό Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν:

 1. κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και
 2. κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

Σχολές Εισαγωγής

Ημερήσια ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Α' έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε:

 • Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)
 • Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
 • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)
 • Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
 • Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
 • Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
 • Σχολή Πυροσβεστικής
tei
Εξεταζόμενα Μαθήματα και Συντελεστές Βαρύτητας

Τέσσερα (4) μαθήματα:

 1. Μαθηματικά Ι (1,5)
 2. Νεοελληνική Γλώσσα (1,5)
 3. Α' Μάθημα Ειδικότητας (3,5)
 4. Β' Μάθημα Ειδικότητας (3,5)

Ειδικά Μαθήματα:

 1. Ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας (2)
 2. Ειδικό Μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο (ο μέσος όρος με συντελεστή 2)

Εσπερινά ΕΠΑΛ

Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο για αποφοίτους Εσπερινών ΕΠΑΛ, με ποσοστό, για εισαγωγή σε:

 • Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)
 • Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
 • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)
 • Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
Εξεταζόμενα Μαθήματα και Συντελεστές Βαρύτητας

Δύο (2) μαθήματα:

 1. Μαθηματικά Ι
 2. Νεοελληνική Γλώσσα

Ειδικά Μαθήματα:

 1. Ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας (2)
 2. Ειδικό Μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο (ο μέσος όρος με συντελεστή 2)

Εκτύπωση

ypaideias
digi school
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Τεχνική Στήριξη
Saferinternet.gr