Αμαλιάδα

Νομοθεσία Επαγγελματικών Λυκείων

Θεσμικό πλαίσιο του Νέου Επαγγελματικού Λυκείου

Τομείς - Ειδικότητες

Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α' 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.
Υπουργική Απόφαση Φ20/82014/Δ4
ΦΕΚ 1489Β/26-05-2016
Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του N. 4386/2016 (Α' 83).
Υπουργική Απόφαση Φ20/105925/Δ4
ΦΕΚ 2079Β/06-07-2016
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β' 2079) Υπουργικής Απόφασης περί Καθορισμού Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α' 83)
Υπουργική Απόφαση Φ20/120403/Δ4
ΦΕΚ 2223Β/05-08-2016
Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α' 83)
Εγκύκλιος Φ20/122938/Δ4
Ανακοινοποίηση στο Ορθό 29-07-2016
Εγκύκλιος 122938/2016

Εγκύκλιοι - Οδηγίες

Προϋποθέσεις λειτουργίας Α' και Β' τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17
Εγκύκλιος Φ8/105357/Δ4
 Εγκύκλιος 105357/2016
Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α? Τάξης, τμήματος Τομέα της Β? Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ? Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
Υπουργική Απόφαση Φ12/127076/Δ4
ΦΕΚ 2434Β/05-08-2016
Ενημέρωση σχετικά με το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α' και Β' τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-17
Έγγραφο Φ12/101501/Δ4
Έγγραφο 101501/2016

Προγράμματα σπουδών - Ορολόγια

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α' Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών ? Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β' Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α' 83)
Υπουργική Απόφαση Φ2/88938/Δ4
ΦΕΚ 1567Β/02-06-2016
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β? 1567) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α? Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β? Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 (Α? 83)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας της Β? Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ2/127074/Δ4
ΦΕΚ 2434Β/05-08-2016
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α' τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β', Γ' τάξεων Ημερησίων και Α', Β' και Γ' τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού
Υπουργική Απόφαση Φ2/88070/Δ4
ΦΕΚ 1053Β/05-06-2015
Τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04-06-2015 (Β' 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α' τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β', Γ' τάξεων Ημερησίων και Α', Β' και Γ' τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»
Υπουργική Απόφαση Φ2/41441/Δ4
ΦΕΚ 2042Β/18-09-2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ? αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β? 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α? τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β?, Γ? τάξεων Ημερησίων και Α?, Β? και Γ? τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»
Υπουργική Απόφαση Φ2/127065/Δ4
ΦΕΚ 2434Β/05-08-2016
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών ? Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ2/113700/Δ4
ΦΕΚ 2177Β/13-07-2016

Αναθέσεις

Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
Υπουργική Απόφαση 133381/Δ4
ΦΕΚ 2628Β/24-08-2016
Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου
Υπουργική Απόφαση 133977/Δ2
ΦΕΚ 2605Β/23-08-2016

Μαθητικά Θέματα - Σχολεία

Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια
Εγκύκλιος Φ8/105357/Δ4
ΦΕΚ 2079Β/06-07-2016

Σχετικά Δελτία Τύπου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σχετικές Εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

ypaideias
digi school
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Τεχνική Στήριξη
Saferinternet.gr