Αμαλιάδα

Τι είναι το πρόγραμμα Comenius;

Το τομεακό Πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών.

Επίσης, υποστηρίζει τους νέους ώστε να αποκτήσουν συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική εργασιακή τους απασχόληση και τη δραστηριοποίησή τους ως ενεργών πολιτών.

comenius-logo

Comenius Σχολικές Συμπράξεις (Comenius School Partnerships)

Μια Σχολική Σύμπραξη Comenius αποτελείται από ελληνικά επιλέξιμα σχολεία και σχολεία ξένων χωρών, ενώ υλοποιεί ένα Κοινό Σχέδιο Μάθησης (project) διάρκειας 2 ετών. Το Κοινό Σχέδιο Μάθησης δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες μια ευκαιρία να εργαστούν μαζί σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας συμμετείχε στο πρόγραμμα Comenius με τίτλο ?Love the Nature, Save Your Future?, το οποίο υλοποιήθηκε κατά τα σχολικά έτη 2011-12 και 2012-13.


Love The Nature, Save Your Future - Οντ Γαλλίας

Την εβδομάδα μεταξύ 11 και 17 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η 6η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius με τίτλο ?Love The Nature, Save Your Future?  που συμμετέχει το σχολείο μας, 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας.

Love The Nature, Save Your Future - Puie?ti Ρουμανίας

Η επίσκεψη στην Ρουμανία πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα μεταξύ 14 και 20 Απριλίου 2013. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius με τίτλο ?Love the Nature, Save Your Future? επισκεφθήκαμε το γεωργικό σχολείο Grup Scolar Agricol στο χωρίο Puie?ti στην περιοχή Vaslui.

  • 1
  • 2
ypaideias
digi school
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Τεχνική Στήριξη
Saferinternet.gr