Αμαλιάδα

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας

Το αντικείμενο του Τομέα Υγείας Πρόνοιας είναι κατ' εξοχήν ανθρωπιστικό και χαρακτηρίζεται από:

 • προσφορά στον πάσχοντα και αδύναμο συνάνθρωπο,
 • συνεισφορά στον αγώνα για την προάσπιση της υγείας με την πρόληψη των νόσων,
 • συμβολή στον πόλεμο κατά του πόνου και της δυστυχίας, δηλαδή τελικά σεβασμό και αγάπη προς τον άνθρωπο.

Οι σπουδές

Στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα σχετικά με το αντικείμενό τους, ασκούνται σε άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια και, παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που μπορεί να τους οδηγήσουν στα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προοπτικές απασχόλησης

Στις ειδικότητες του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές ανεύρεσης εργασίας γιατί η ζήτηση είναι συνεχής αλλά και αυξανόμενη τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Πρόγραμμα διδασκαλίας Τομέα

Β' Τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ - Μαθήματα Τομέα
Σύνολο 23
Μάθημα Ώρες
Ανατομία - Φυσιολογία
Πρώτες Βοήθειες
Υγιεινή
Διαπροσωπικές Σχέσεις
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
Αγγλικά Τομέα
Ειδικό Μάθημα Α 5(Θ+Ε)
Ειδικό Μάθημα Β 5(Θ+Ε)

Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑΛ και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑΛ στη Γ' Τάξη.

 1. Μικροβιολογία Ι (1Θ+4Ε)
 2. Νοσηλευτική Ι (1Θ+4Ε)
 3. Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία (1Θ+4Ε)
 4. Σύγχρονη Αισθητική Ι (1Θ+4Ε)
 5. Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι (1Θ+4Ε)
 6. Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι (5Ε)
 7. Οδοντοτεχνία Ι (1Θ+4Ε)
 8. Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι (1Θ+4Ε)
 9. Ακτινοτεχνολογία Ι (1Θ+4Ε)

Σε περιπτώσεις όπου στο ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ. της περιοχής δεν είναι δυνατή η διδασκαλία δεύτερου Ειδικού Μαθήματος λόγω μη ύπαρξης σχετικού εργαστηρίου, τότε με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και την έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι πέντε (5) ώρες του Ειδικού Μαθήματος Β κατανέμονται ως εξής:

 1. 1 ώρα (Θ) στο μάθημα "Ανατομία - Φυσιολογία"
 2. 1 ώρα (Θ) στο μάθημα "Πρώτες Βοήθειες"
 3. 1 ώρα (Ε) στο μάθημα "Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα"
 4. 2 ώρες (1Θ+1Ε) στο «Ειδικό Μάθημα Α», εκτός του μαθήματος «Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι) που είναι αποκλειστικά εργαστηριακό (7 Ε)

και το ωρολόγιο πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως:

Σύνολο 23
Μάθημα Ώρες
Ανατομία - Φυσιολογία
Πρώτες Βοήθειες
Υγιεινή
Διαπροσωπικές Σχέσεις
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
Αγγλικά Τομέα
Ειδικό Μάθημα Α 7(Θ+Ε)

Ειδικότητες

Στον τομέα Υγείας και Πρόνοιας του 2ου ΕΠΑΛ Αμαλιάδας λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες.

Εκτύπωση

ypaideias
digi school
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Τεχνική Στήριξη
Saferinternet.gr