Αμαλιάδα

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Σκοπός του τομέα είναι να δώσει στους μαθητές του τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να γίνουν υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών. Επιπλέον να τους καταστήσει ικανούς να ελέγχουν με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών όλες τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

Οι απόφοιτοι του τομέα μπορούν να εργασθούν σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, βιομηχανίες, συνεταιρισμούς, υπηρεσίες υγείας, ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία και άλλους οργανισμούς.

Οι σπουδές

Στον Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα σχετικά με το αντικείμενό τους, ασκούνται σε άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια και, παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που μπορεί να τους οδηγήσουν στα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα διδασκαλίας Τομέα

Β' Τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ - Μαθήματα Τομέα
Σύνολο 23
Μάθημα Ώρες
Αρχές Λογιστικής 3Θ+3Ε
Εισαγωγή στο μάρκετινγκ
Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές
Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές - Λογιστικά Φύλλα (Excel)
Στοιχεία Δικαιου (Αστικό - Εμπορικό - Εργατικό - Τουριστικό)
Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική
Αγγλικά Τομέα

Ειδικότητες

Στον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του 2ου ΕΠΑΛ Αμαλιάδας λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες.

Εκτύπωση

ypaideias
digi school
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Τεχνική Στήριξη
Saferinternet.gr