Αμαλιάδα

Τι είναι το πρόγραμμα Comenius;

Το τομεακό Πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών.

Επίσης, υποστηρίζει τους νέους ώστε να αποκτήσουν συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική εργασιακή τους απασχόληση και τη δραστηριοποίησή τους ως ενεργών πολιτών.

comenius-logo

Comenius Σχολικές Συμπράξεις (Comenius School Partnerships)

Μια Σχολική Σύμπραξη Comenius αποτελείται από ελληνικά επιλέξιμα σχολεία και σχολεία ξένων χωρών, ενώ υλοποιεί ένα Κοινό Σχέδιο Μάθησης (project) διάρκειας 2 ετών. Το Κοινό Σχέδιο Μάθησης δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες μια ευκαιρία να εργαστούν μαζί σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας συμμετείχε στο πρόγραμμα Comenius με τίτλο ?Love the Nature, Save Your Future?, το οποίο υλοποιήθηκε κατά τα σχολικά έτη 2011-12 και 2012-13.


Love The Nature, Save Your Future - Αμαλιάδα

Την εβδομάδα μεταξύ 23 και 27 Απριλίου 2012 το σχολείο μας φιλοξένησε μαθητές και καθηγητές από επτά διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών Comenius με τίτλο ?Love The Nature, Save Your Future?.

  • 1
  • 2
ypaideias
digi school
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Τεχνική Στήριξη
Saferinternet.gr