Αμαλιάδα

Προφορικές εξετάσεις Πανελλαδικών ΕΠΑ.Λ.

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2022, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Οι υποψήφιοι υποβάλουν τις αιτήσεις με τις σχετικές αποφάσεις/αξιολογικές εκθέσεις/γνωματεύσεις
αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, που εξετάζονται προφορικά
ή γραπτά κατά περίπτωση, στο Λύκειο που έχει υποβληθεί η Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές
εξετάσεις έως και 5 Μαΐου 2022

Πανελλαδικές ΕΠΑ.Λ. 2022

Προκήρυξη ΑΕΝ (Σχολές Εμπορικού Ναυτικού)

Συντονιστικές Οδηγίες ως προς την Διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων για Εισαγωγή στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ.

Προκήρυξη για εισαγωγή ιδιωτών λιμενικό 2022

Συντελεστές μαθημάτων ανά σχολή για τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών 2022.

Προϋποθέσεις για εισαγωγή Λιμενικό Αστυνομία.

Μηχανογραφικό 2021 (ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ 2022 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΑΓΕΣ)

ypaideias
digi school
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Τεχνική Στήριξη
Saferinternet.gr